Управление

„Риъл Булленд” АД се ръководи от следният тричленен Съвет на директорите:

  • Пеци Пецев – Председател на Съвета на директорите
  • Иван Янев - Изпълнителен директор
  • Михаела Михова - член