Новини

Тримесечен отчет към 31.03.2017 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 21.03.2017 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2017 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2016 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 31.03.2017 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2016 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 30 декември 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 09 декември 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2016 г

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 19.10.2016 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: ...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 10 октомври 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Шестмесечен отчет към 30.06.2016 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.07.2016 г. е представило на КФН шестмесечен отчет към 30.06.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Нов директор за връзки с инвеститорите

От 20 юли 2016 г. длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „Риъл Булленд“ АД  се изпълнява от Милена Иванова Александрова, телефон: 02/421 95 17, e-mail: office@realbulland.euВиж още

Вписване в търговския регистър на промени по партидата на "Риъл Булленд" АД

С вписване на 19.05.2016 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени следните промени по партидата на „Риъл Булленд“ АД:

- заличен e Константин Константинов Калъчев като член на Съвета на директорите;

- като нов член на Съвета на директорите е вписана...Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2016 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.04.2016 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2016 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Pages