Приключване на подписка за увеличение на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 2 юни 2015 г. при следните резултати:

•   Общ брой записани и заплатени акции – 2 000 000 броя;

•   Номинална стойност на една акция - 1 лев;

•   Емисионна стойност на една акция - 1 лев;

•   Брой лица, записали акции от увеличението на капитала - 16 броя;

•   Сума, получена от записаните и заплатени акции – 2 000 000 лева