Тримесечен отчет към 31.03.2017 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 21.03.2017 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2017 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"