Тримесечен отчет към 31.03.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 23.04.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".