Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспектът е на разположение в секция "Документи" или на 

следния линк: http://realbulland.eu/bg/taxonomy/term/80