Актуализирана покана за ОСА 24.09.2020

24.08.2020г.

Ръъл Булленд АД актуализира поканата за провеждане на Редовно Годишно Общо събрание на 24.09.2020 г. с въпрос постъпил по реда на чл.223а от Търговския закон.

Актуализираната покана и писменни материали са достъпни в секция "Документи"