Тримесечен отчет към 30.09.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.10.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".