Новини

Тримесечен отчет към 31.03.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 08.05.2020г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Публикуване на Годишен финансов отчет за 2019г., в рамките на на удължен срок

Информираме Ви , че Риъл Булленд АД предвижда да публикува Годишният си финансов отчет за 2019 година  в рамките на  удължения срок, предвиден съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., който е обнародван...Виж още

Удължаване на срокове за увеличение на капитала

26.03.2020 г.

Днес  26.03.2020 г.на заседание на Съвета на директорите на Риъл Булленд АД бе взето решение за удължаване на сроковете във връзка с увеличение капитала на дружеството.

Актуализираният проспект може да бъде намерен в секция "Документи".

 

 Виж още

Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспект за публично предлагане на акции, одобрен от КФН на 12.03.2020г.

Проспектът е на разположение в секция "Документи" или на 

следния линк: http://realbulland.eu/bg/taxonomy/term/80 Виж още

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 92а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК

Съобщението е на разположение в секция "Документи" или 
на следния линк: https://www.realbulland.eu/bg/taxonomy/term/79Виж още

Финансов отчет към 31.12.2019 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Промяна на изпълнителен директор

На 09.01.2020 г. в Тъгровския регистър към Агенция по вписванията е вписан като нов изпълнителен директор Валентин Георгиев Стоилов.Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.148 б от ЗППЦК
от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1
На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:
На 11.12....Виж още

Извънредно ОСА

07.11.2019г..

На 10-12-2019 г. от 14 часа Риъл Булленд АД свиква ивзънредно общо събрание на акционерите.

Поканата и материалите са публикувани в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.10.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Pages