Новини

Тримесечен отчет към 30.09.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.10.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.07.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Обновен Устав на "Риъл Булленд" АД

На 07.06.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписан нов Устав на дружеството, приет на ГОСА на 31 май 2023г.Виж още

Уведомление за гласуван дивидент

Уважаеми дами и господа,

Съгласно прието решение на проведеното на 31.05.2022г. редовно годишно общо събрание на акционерите, Риъл Булленд АД ще разпредели годишен дивидент на акционерите в размер на бруто 0,01 лв.,  и нето (само за акционери физически лица) - 0,0095 лева на акция, което...Виж още

Протокол ОСА 31-05-2023

На 31.05.2023 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Риъл Булленд АД. Протокола е наличен в секция "Документи"Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.04.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Покана за Годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 31.05.2023г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.05.2023г. Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 22.03.2023г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"

 Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 03....Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 24.01.2023г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Pages