Учредяване на Риъл Булленд АД

Риъл Булленд АД е учреден на 7 февруари 2013 г., като проект на група специалисти с опит в областта на търговията със земеделски земи и сделки с ценни книжа. На 14 февруари 2013 г. дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.