Начало на подписката

"Риъл Булленд" АД уведомява инвеститорите, че началната дата за записване на акции  от увеличението на капитала на дружеството е 27 юни 2013 г. Крайната дата на подписката е 29 юли 2013 г.