Тримесечен отчет към 31.03.2018 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.04.2018 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"