Тримесечен отчет към 30.06.2018 г

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.07.2018 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"