Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.03.2019 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2018 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"