Тримесечен отчет към 30.06.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 24.07.2019 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".