Промяна на изпълнителен директор

На 09.01.2020 г. в Тъгровския регистър към Агенция по вписванията е вписан като нов изпълнителен директор Валентин Георгиев Стоилов.