Финансов отчет към 31.12.2019 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.01.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".