Удължаване на срокове за увеличение на капитала

26.03.2020 г.

Днес  26.03.2020 г.на заседание на Съвета на директорите на Риъл Булленд АД бе взето решение за удължаване на сроковете във връзка с увеличение капитала на дружеството.

Актуализираният проспект може да бъде намерен в секция "Документи".