Публикуване на Годишен финансов отчет за 2019г., в рамките на на удължен срок

Информираме Ви , че Риъл Булленд АД предвижда да публикува Годишният си финансов отчет за 2019 година  в рамките на  удължения срок, предвиден съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., който е обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник.

По-късното публикуване се налага поради факта, че към 30.03.2020г. финансовият отчет все още не е заверен от регистрираният одитор.

             Риъл Булленд АД