Тримесечен отчет към 31.03.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 08.05.2020г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".