Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 28 Май 2020 г., при следните резултати:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 28.05.2020г.
  • Общ брой записани акции – 2,507,422 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас всяка;
  • Сума, получена срещу записаните акции – 2,507,422 лева;

     

Уведомлението е  публикувано в секция "Документи"