Тримесечен отчет към 30.09.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.10.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".