Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 30.03.2021г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"