Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви , че на 08.12.2023 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 6 020 362 лева  на 8 050 613 лева.
Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.