Годишен финансов отчет към 31.12.2023г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 20.03.2024г. е представило на КФН и БФБ-София годишен финансов отчет към 31.12.2023 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"