Новини

Годишен отчет към 31.12.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.03.2016 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Представяне на коригиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при генериране на PDF файл с тримесечния финансов отчет към 31.12.2015 г. , от цялото съдържание на отчета, на разположение на обществеността е била само формата "Отчет за...Виж още

Предварителни договори за покупка на недвижими имоти

„Риъл Булленд“  АД съобщава, че на 7 март 2016 г. подписа предварителни договори за покупка на пет апартамента в гр. Варна, местност Траката на обща стойност  846 154,02 лева с ДДС.Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 22 февруари 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.01.2016 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 21 декември 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 29 октомври 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Тримесечен отчет към 30.09.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.10.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.09.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Представяне на коригиран финансов отчет към 30.06.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при изготвяне на тримесечен финансов отчет към 30.06.2015 г. на „Риъл Булленд“ АД във формите Паричен отчет по МСС и Паричен отчет – форма на КФН, на 01.10.2015 г. дружеството е...Виж още

Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получен уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки със сетълмент 23 септември 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от...Виж още

Pages